LatinVillage Festival Update

Queridos Chicos y Chicas,

Allereerst hopen we dat jij en je familie/vrienden veilig en gezond zijn in deze ongebruikelijke en onzekere tijden.
We hadden er alle hoop op dat dit niet zou gebeuren, maar feit is dat het coronavirus voor een langere tijd invloed zal hebben op ons dagelijks leven. De regering heeft aangegeven dat er tot 1 september 2020 geen festivals mogelijk zijn in Nederland.
We steunen het besluit van de Nederlandse regering om ieders gezondheid en veiligheid te garanderen. Uiteindelijk is deze moeilijke beslissing het beste voor het welzijn van jou en de mensen om je heen.

 LatinVillage Festival August 2021 

LatinVillage Festival 2020 zou de 16e editie van het festival en de tweede 2-Day editie worden. We zijn maandenlang hard aan het werk geweest met de voorbereidingen om dit de meest onvergetelijke LatinVillage Festival-editie tot nu toe te maken. Helaas moeten we met veel pijn in ons hart deze editie uitstellen tot volgend jaar.
LatinVillage Festival 2020, dat zou plaatsvinden op 15 & 16 augustus, wordt verplaatst naar zaterdag 21 & zondag 22 augustus 2021.
Het is onze missie om jou elk jaar een onvergetelijk weekend te geven op LatinVillage Festival. Maar nu is het onze prioriteit om voor ieders gezondheid en veiligheid te zorgen; dat van jou, je vrienden en familie, de artiesten, buurtbewoners, crew, onze partners en ons team.
We stellen het festival daarom een jaartje uit, maar we kunnen niet wachten om het volgend jaar dubbel en dwars goed te maken en dat samen met jou te vieren op LatinVillage Festival 2021.

Bewaar je LatinVillage Festival 2020 ticket 

Alle reeds gekochte tickets voor 2020 worden automatisch omgezet naar LatinVillage Festival 2021. Je hoeft hiervoor niets te doen.
We maken hiermee gebruik van de door de regering en Autoriteit Consument & Markt opgestelde regeling www.bewaarjeticket.nl / www.saveyourticket.nl.
Samen moeten we ervoor zorgen dat de evenementenindustrie deze grote tegenslag en moeilijke tijd van de huidige coronacrisis kan overwinnen.
LatinVillage Festival is alleen mogelijk dankzij jou als member van deze geweldige LatinVillage Family. Meer dan ooit is het belangrijk om elkaar te ondersteunen en flexibel te zijn om de coronacrisis te verslaan. We kunnen dit niet zonder jou.
Daarom vragen we je om je ticket te bewaren en je volgend jaar te zien op LatinVillage Festival 2021. Zo kunnen we namelijk blijven voortbestaan en hard aan de slag gaan om LatinVillage Festival 2021 onvergetelijk voor jou te maken.
Mocht je nog vragen hebben, check dan de FAQ op www.latinvillage.nl
Tot LatinVillage Festival 2021!
Stay safe, healthy and strong.
Love,
LatinVillage Family💜 

Queridos Chicos y Chicas,

First of all, we hope that you and your family & friends are safe and healthy in these unusual times.

We had every hope that this wouldn’t happen, but the fact is that the coronas crisis will affect our daily lives for a longer period of time than expected. The government has indicated that there will be no festivals in The Netherlands until 1 September 2020.

We support the Dutch government’s decision to guarantee everyone’s health and safety. Ultimately, this difficult decision is best for the good of your safety and health and the ones around you.

 LatinVillage Festival August 2021

LatinVillage Festival 2020 would have been the 16th edition of the festival and the second 2-Day edition. We’ve been working hard for months to make this the most memorable LatinVillage Festival edition yet. Unfortunately, with much pain in our hearts, we have to postpone this edition until next year.

LatinVillage Festival 2020, which would take place on August 15 & 16, will be moved to Saturday 21 & Sunday August 22, 2021.

Our mission is to give you an unforgettable weekend at LatinVillage Festival every year. But now, our priority is to take care of everyone’s health and safety; yours, of your friends & family, the artists, local residents, the crew, our partners and our team.

We are therefore postponing the festival till next summer, but we can’t wait till next year and celebrate with you again at the LatinVillage Festival 2021.

 Save your LatinVillage Festival 2020 ticket

All tickets that have already been purchased for 2020 will be automatically converted to LatinVillage Festival 2021. You don’t have to take any action.

We are making use of the regulation www.saveyourticket.nl, which is set by the Dutch government and the Dutch Consumer & Market Authority.

Together we must ensure that the event industry can overcome this setback due to the current corona crisis.

LatinVillage Festival is only possible thanks to you as a member of this amazing LatinVillage Family!

More than ever, it’s important to support each other and being flexible to deal with the corona crisis. We can’t do this without you.

That is why we ask you to save your ticket and see you next year at the LatinVillage Festival 2021. This way we can continue to exist and work hard to make LatinVillage Festival 2021 the most unforgettable event for you.

If you have any questions, please check our FAQ on www.latinvillage.nl

See you at LatinVillage Festival 2021!

Stay safe, healthy and strong.

Love,
LatinVillage Family💜